Ett socialt starkt Åland, Insändare, Valfrihet!

Det är föräldrarna som skall ha ansvaret över sina barn!

Den nya barnomsorgslagen är välkommen då den skapar bättre möjligheter till studier, arbete och entreprenörskap samt familjens rätt att styra sin egen tillvaro.

Läs mer...