Ett socialt starkt Åland, Insändare, Valfrihet!

Det är föräldrarna som skall ha ansvaret över sina barn!

Den förnyade barnomsorgslagen är välkommen då den skapar bättre möjligheter till studier, arbete och entreprenörskap samt familjens självklara rätt att styra sin egen tillvaro. Saker som är grundläggande i borgerlig politik och en viktig del av den familjepolitik vi moderater gick till val med och nu levererar. Barnen är och skall vara främst föräldrarnas ansvar. Samhällets roll är att skapa den service som behövs och de skyddsnät som kan behövas.

Tråkigt nog har delar av oppositionen valt att försöka skapa en negativ bild av den modernisering av lagen som nu görs. Från liberalt håll påstås felaktigt att lagen inte har genomgått någon konsekvensanalys och att den är direkt skadlig för barnen, vilket måste ses som ett rejält olycksfall i lagtingsarbetet. Lagen är en för åländska förhållanden tekniskt justerad rikslag där man gjort ett gediget förarbete, inklusive de konsekvensanalyser som liberalerna påstår att saknas. Lagen innehåller ett helt kapitel om just detta (5.3).

Från liberalt håll påstår man också att en ”obegränsad” barnomsorg skulle gå ut över barnen, att dagisgrupperna blir för stora för specialpedagogik och att barnen riskerar extremt långa arbetsdagar utan vare sig dygnsvila eller semester. Med tanke på att liberalerna gärna framställer sig som ett borgerligt parti är deras utspel häpnadsväckande. Liberalerna anser alltså precis som socialdemokraterna att byråkrater och politiker skall ha huvudansvaret över våra barn och att föräldrarnas frihet att själva hantera sitt vardagspuzzel skall begränsas så att föräldrarna inte kan missbruka sin frihet alltför mycket på barnens bekostnad.

Även om liberalerna har en viktig poäng vad gäller barnens vila så skjuter de rejält till vänster om målet. Med större frihet att få ihop familjens vardagspuzzel i de olika scenarion vi människor lever så ökar vi möjligheterna för barnen att få mer hemliv i en trygg miljö med sina föräldrar som, tack vare en större flexibilitet, kan minska på vardagsstressen och ha mer ork och framför allt råd att vara närvarande. Mer flexibilitet ger också möjligheten till fler och mindre dagisgrupper utspridda över dagen.

Just detta att ha råd påverkar i hög grad möjligheterna att skapa en trygg tillvaro för barnen. I stället för vänsterns toppstyrning borde vi öka flexibiliteten också på arbetsmarknaden så att föräldrarna kan flexa, deltids- och distansarbeta i högre grad. Och se över alla de avgifter och skatter som dränerar familjeekonomin.

Nya lagar skapar självfallet nya kostnader för kommunerna som måste kompenseras. Vi moderater driver en tydlig linje om att landskapsandelssystemet skall ses över och moderniseras och att skatteintäkterna i kommunerna ökar, med målet att kommunerna inte bara skall ha möjlighet att skapa den service de är skyldiga till, utan också utveckla den kommunala servicen på det sätt man vill och har behov av. Vi vill se en modern, kompetent, flexibel och trygg kommunal verksamhet som utgår från individen, oavsett ålder. Tillsammans för Åland.