Erik Schütten
Ett socialt starkt Åland, Insändare

Lägg fokus på det som är viktigt och riktigt

Informationskriget är också igång på alla växlar och det blir allt svårare att veta vad som är korrekt. Egentligen är det bäst att helt enkelt strunta i detaljerna tillsvidare och hålla fast vid det faktum att a) Ryssland anfallit Ukraina och skapat ett fullskaligt krig där, och b) det spelar ingen som helst roll varför då det helt enkelt är fel att starta krig, oavsett syftet. Den som påstår något annat har aldrig själv deltagit i ett krig mitt i smeten och har ingen som helst aning om vad man pratar om. Det finns inte heller några ”hjältar” i krig, bara desperata människor som utför ”hjältedåd” när de gör det de måste för att överleva.

Man skall också ha klart för sig att krig tar fram både det sämsta och det bästa hos oss människor, båda typer av rapportering har nog ofta i regel en kärna av riktighet. Men om man ger sig in i det träsket och delar upp parterna i de ”onda” och de ”goda” så hamnar man snabbt ut på djupt vatten eftersom vi människor är ”onda” eller ”goda” beroende på situation. Håll det i stället enkelt; de onda är de som anfaller och de goda är de som försöker försvara sig. Resten reder vi upp när kriget är över, fokus nu måste vara att få slut på det.

I ett krig finns inte heller några ”vinnare”, bara förlorare. Därför att människor på båda sidor skadas och dör, båda parter får sin ekonomi förstörd och får tillbringa många år för att få tillbaka stabilitet och trygghet. Och de främsta förlorarna är alltid barnen, på båda sidor, de som skall säkerställa vårt släktes fortlevnad och trygga den fortsatta samhällsutvecklingen. De barn som måste uppleva ett krig är minst en förlorad generation som aldrig hämtar sig helt från upplevelsen.

Lägg alltså all hatretorik och främlingsfientlighet åt sidan ett tag i de sociala medierna, strunta i all ”information” som väcker negativa känslor och enbart har som syfte att skapa splittring, dela inte om du inte är 100% säker på att det du delar är korrekt och att det faktiskt har någon relevans. Tänk på att de flesta redan är otrygga och inte behöver mera ”information” som ökar otryggheten, tänk på att våra barn också tar del av vad du delar.

Tack alla ni vardagshjältar som tar ert ansvar och inte delar desinformation och hat, som bidrar med vad ni kan till behövande och som, trots att ni själva är rädda, skapar trygghet genom att försöka bibehålla så mycket av vår vardag så ”normal” som möjligt. Och som förstår att de ålänningar och deras barn som har ryska rötter inte är Vladimir Putin. Vi löser också det här, alla tillsammans!