Erik Schütten
Ekonomi, Insändare

Nej, det är inte synd om oss moderater

Bästa John Holmberg (Lib), tack för sympatin i lagtingsdebatten om tilläggsbudgeten men nej, det är inte synd om oss moderater. Orsakerna till att vi ”aldrig bråkar och sitter tysta och snälla” är att vi är lagspelare som följer det vi avtalat om, att vi jobbar långsiktigt i ett helhetsperspektiv och att vi undviker populistiska utspel. Den här typen av politik har öppnat dörren för oss till många regeringssamarbeten, alla vet att vi är en pålitlig partner som förstår att samhällsbygge handlar om att både ge och ta.

Detta betyder inte att vi sitter tysta i alla sammanhang. Ett regeringssamarbete innebär att man kan vara med och påverka det dagliga arbetet. Vilket vi gör, hela tiden. Inte i populistiska brösttoner på tidningarnas första sida, utan genom sakliga förhandlingar. Och genom det arbete våra moderata ministrar gör och vi ser resultat av i vår vardag, man kanske inte alltid tänker på.

Ett mycket bra exempel på vår långsiktiga politik är synen på den kommunala ekonomin. Samhället förändras ständigt genom olika satsningar, ny lagstiftning, ökande byråkrati mm, och vi moderater ser därför en nödvändighet i att skapa en trygg och långsiktig kommunal finansiering som säkerställer att våra kommuner inte bara kan utföra sina uppdrag, utan även växa och utvecklas. Detta kan vi bara åstadkomma genom att se över och, baserat på fakta, anpassa landskapsandelssystemet till det verkliga behovet. Det här för vi nu fram och får stöd för i regeringssamarbetet.

Samma sak gäller skärgårdstrafiken. Vi moderater vill ha en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning som framför allt baseras på fasta förbindelser. Vi gav projektet med tunnel till Föglö en rättvis chans, det är ett intressant alternativ, men kan konstatera att det projektet för tredje gången i rad har havererat och nu bara är ett stort svart ekonomiskt hål. Det är inte rätt mot våra skattebetalare att fortsätta ösa in fler miljoner dit, pengar som behövs på annat håll. Vi säger inte nej till tunnel, vi säger ja till projekt som går att förverkliga. Det är mycket möjligt att en tunnel till Föglö byggs någon gång i framtiden, men vi behöver en fungerande infrastruktur i skärgården idag.

Vi moderater anser att samhällsutvecklingen är viktig och hela tiden skall vara i rörelse framåt. Men den behöver också samtidigt vara långsiktig, trygg, eftertänksam och bygga på fakta om vi skall uppnå de mål vi strävar efter. Alternativet är en dyr kräftgång som vilar på populistiska utspel med snabba lösningar och havererade projekt där fakturan skickas till skattebetalarna.

Så nej, det är inte synd om oss moderater. Vi jobbar tålmodigt på med de verktyg vi har, med de samarbetspartners vi valt att samverka med, för de mål vi enats om i partiet. Tillsammans för Åland.